Najwyższa jakość w opiece medycznej.

Liczba ludności na świecie rośnie, poprawia się poziom życia i ludzie żyją coraz dłużej. Te tendencje zasadniczo zmieniają sektor opieki zdrowotnej i wymogi stawiane współczesnej medycynie.

Wzrasta zapotrzebowanie na urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne. W przypadku stali, technologie znajdujące zastosowanie w medycynie narzucają własne, specyficzne wymogi. Stal może być poddawana różnorodnym oddziaływaniom i jest wykorzystywana w wysoce zróżnicowanych obszarach zastosowań. Dla nas najważniejsza jest niezawodność i czystość naszych stali.

Produkowane przez nas gatunki stali przeznaczone do implantacji (UGIPURE® 4441, UGIPURE® 4472, martenzytyczne i austenityczne wyroby pomocnicze), zostały dobrze przyjęte na najbardziej wymagających rynkach - dzięki specjalnym właściwościom, takim jak odporność na ścieranie, wytrzymałość i elastyczność.


Certyfikaty: ISO i ASTM