Rozwojowe sektory potrzebują dynamicznego partnera.

Rosnące potrzeby w zakresie mobilności napędzają rozwój ruchu lotniczego. Różnorodne koncepcje dotyczące samolotów oraz bardzo  złożone technologie napędów są wynikiem ciągle rosnących wymagań w tym innowacyjnym i szybko rozwijającym się segmencie przemysłu. 

Przyspieszenie masy prawie 600 ton do 260 km/h w zaledwie kilka sekund nie tylko wiąże się z ekstremalnymi temperaturami i olbrzymim ciśnieniem, ale także naraża zastosowane materiały na oddziaływanie skrajnych obciążeń. 

Dziesięciolecia zdobywania doświadczenia i wiedzy w wytwarzaniu i obróbce stali specjalnych przeznaczonych dla przemysłu lotniczego zaowocowały opracowaniem przez Deutsche Edelstahlwerke i Ugitech innowacyjnych materiałów dedykowanych dla tej branży.  Technologie ESR (przetapiania elektrożużlowego) oraz VAR (próżniowa rafinacja łukiem) pozwalają na uzyskanie wymaganej czystości stali.

Certyfikaty: Francuskiego Urzędu Normalizacyjny dla Przemysłu Lotniczego i Aeronautyki,  certyfikacja NADCAP – Obróbka cieplna, EN 9100.